Vranov nad Dyjí: obec na jižní Moravě v okrese Znojmo; 940 obyvatel (1999). Středisko rekreace a cestovního ruchu; u obce vodní nádrž Vranov. – Na místě původně obranného hradu z 11. stol. (na skalním ostrohu nad Dyjí) vybudován na přelomu < xml:namespace prefix = st1 />17. a 18. stol. barokní zámek (J. B. Fischer z Erlachu); sál předků, expozice vranovské keramiky. Pod zámkem barokní vodní mlýn.
    Znojmo: okresní město na jižní Moravě na Dyji; 36.000 obyvatel (1999). Průmysl strojírenský, dřevozpracující, stavebních hmot, kožedělný, obuvnický, keramický, potravinářský. Centrum vinařské oblasti. Východiště do Národního parku Podyjí. – Území bylo osídleno již v období velkomoravském, 1055 knížectví s hradem, v roce 1190 založen premonstrátský klášter v Louce. Od roku 1226 královské město, jedno z nejvýznamnějších na Moravě. Ve 13. – 16. stol. opevněno, další rozvoj v 18. a 19. stol. v souvislosti s budováním silnic do Brna, Prahy a Vídně a zakládáním keramického a konzervárenského průmyslu. – Městská památková rezervace. Částečně zachovalé opevnění s dolní bránou, gotický hrad přestavěn v 18. stol. na barokní zámek a na pivovar, hradní románská rotunda sv. Kateřiny z 11. stol. s nástěnnými románskými malbami s přemyslovskou tematikou (1134), gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. – 15. stol., patrová Svatováclavská kaple (1512), renesanční radnice z roku 1448 s gotickou věží, systém podzemních chodeb a sklepů z 15. – 17. stol., řada gotických, renesančních a barokních domů, kostelů a klášterů. V části Louka bývalý klášterní raně barokní kostel s kryptou z roku 1190. V části Hradiště původně románský kostel sv. Hypolita, barokně přestavěn (1765 – 68), křížová cesta. Jihomoravské muzeum, galerie.
    Bítov: obec v okrese Znojmo u vodní nádrže Vranov; 171 obyvatel (1991). Vybudována místo zatopeného původního městečka. Novogotický hrad a rekreační středisko. Blízký hrad Bítov původně vybudován jako šlechtický, na starším hradišti v 1. pol. 13. stol. vystavěna mohutná věž s břitem ve vlastním ohražení, ve 14. stol. vzniklo nové jádro, významné pozdně gotické opevnění. Do dnešní podoby formován mladšími, naposled pseudogotickými úpravami .
  Hardegg: město v severním Rakousku na hranicích s Českou republikou v Dolním Rakousku v údolí hraniční Dyje. První zmínky o zdejším hradě v roce 1140, v roce 1425 byl dobyt husity. Hradní muzeum věnováno památce mexického císaře Maxmiliána Habsburského. Pěší a cyklistický přechod do ČR (národní park Podyjí
   

Vinárna

Je umístěna v jednom z největších sklípků v této oblasti. Kapacita je asi 80 míst a z fotogalerie je zřejmé, že je řešena tak, že poskytuje soukromé posezení i pro více společností.

Zde nabízíme bohatou nabídku domácích moravských specialit, jako je uzené, klobásy, tlačenka, jitrnice, ovar s křenem apod., Dále to jsou obložené mísy z uzenin, výběrových sýrů, chlebíčků, jednohubek.

K těmto pokrmům podáváme neomezené množství konzumace kvalitních sudových vín, kávy a nealkoholických nápojů.

   Na Vranovské přehradě je možno využít jednu z dalších zajímavých atrakcí pro turisty. Jedná se o turistický vláček, jehož trasa začíná u hlavní pláže Vranovské přehrady, pokračuje přes nádhernou pěší lávku spojující druhý břeh - hráz. Dále je trasa vedena přes hráz, lesní panorama až do obce Vranova nad Dyjí, vzdálené asi 2 km. Z náměstí z Vranova nad Dyjí vyjíždí nahoru k Vranovskému zámku, klenotu Národního parku Podyjí. Velmi atraktivní jízda nejen pro děti ale i pro dospělé. 
    Na řece Dyji, která se tu ještě v podobě řeky vlévá do Vranovské přehrady, v rozlehlém údolí, pod strmými skálami na levé straně toku řeky, leží obec, která se teprve od r. 1949 jmenuje Podhradí nad Dyjí. Do té doby to byl Frajštejn, Frejštejn, německy Freistein. Novodobý název je inspirován motivem zříceniny hradu Frejštejna , který obci ze všech pohledů dominuje.   Do dějin vstupuje obec r. 1250 zmínkou o vlastnictví hradu bratry Gaitmarem a Hartlebem z Frajštejna. Další zmínka pochází z roku 1331, kdy přechází hrad do majetku Kunráta z Bítova. Samotnou obec potvrzuje král Vladislav II.do vlastnictví Leopoldovi z Krajku a v té dokument zmiňuje dva mlýny.

 

TOPlist